Certifiering enligt ISO27001

Behöver ni en certifiering enligt ISO27001, så kan det vara bra att vända er till en ISO27001 konsult. Vad handlar då denna certifiering om då? Jo det säkerställer bland annat att ni jobbar på ett systematiskt samt effektivt sätt mer er informationssäkerhet. Ni kan få hjälp med detta via Axintor.

Det är rätt viktigt att ha en standard att följa, särskilt när det handlar om informationssäkerhet. Det kan göra att ni kan förebygga risker på ett bra sätt. Via Axintor och deras ledningssystem får ni bland annat detta:

  • Riskanalys och riskbehandling
  • Klassificering och ägarskap av tillgångar
  • Dokumentation och policyer
  • Mätning av resultat
  • Uppföljning

ISO 27001:2017 certifiering

Att göra en certifiering enligt ISO27001, det är idag bra eftersom det har kommit ökade krav på företag att kunna ha en god IT säkerhet. Idag är det så att marknaden kräver att man har vissa certifieringar. Om det är så att ni har behov av att få en eller flera certifieringar, så kan Axintor hjälpa er med det. Det eftersom att de har flera ISO konsulter med lång erfarenhet.

Satsa på bra ledningssystem för ISO27001

Med Axintor kan ni även få ett bra ledningssystem där ISO27001 är en del av det hela. Det är en digital plattform som gör att ert företag kan effektivisera sina processer. Dessutom så stödjer denna plattform olika processer inom bland annat arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. Detta ledningssystem heter SafteyNet och i detta system går det att ha flera moduler och system som kan samverka med varandra på ett bra sätt.