Behöver du hjälp med en entreprenadtvist?

Är du i behov av hjälp med en entreprenadtvist? När det kommer till hjälp entreprenadtvist så kan du få det hos EKN. De är experter på bygg och entreprenadtvister. Att hamna i tvist är aldrig roligt och inget som någon vill göra. Men det uppstår ändå ibland. En entreprenadtvist kan handla om att beställaren och entreprenören inte är överens om hur något ska utföras. Det kan även vara så att beställaren inte är nöjd med hur arbetet utförts. Eller så kan det vara tvist kring betalningen. Oavsett varför du behöver hjälp med en entreprenadtvist så kan du alltså få det hos EKN. Det kan vara skönt att ha en jurist som vet hur man kan göra för att lösa tvisten på ett bra sätt.

Försök att undvika en entreprenadtvist

Det bästa är att försöka undvika att hamna i en entreprenadtvist. Många gånger så regleras många av de kommersiella entreprenaderna av standardavtal. Är det konsumententreprenader så är konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Men det är även bra att tänka på att göra det så att det undviks att det blir en tvist als. Det genom att avtala skriftligt, det som man bestämt ska göras, eller vad det ska kosta. Även om muntliga avtal är lika giltiga är det lättare att bevisa innehåll i ett skriftligt. Avtalet bör även vara detaljerat samt att det ska vara klart och tydligt vad som gäller. Det finns standardavtal att använda, men dessa bör ändå läsas igenom noga, innan du godkänner. Om du ändå hamnar i en entreprenadtvist, så kan du som sagt få hjälp genom att vända dig till EKN.